Raporty i ekspertyzy

Zmiany w otoczeniu biznesowym oraz niepewność geopolityczna powodują przyspieszenie dezinwestycji

03 kwietnia 2017

  • Share
  • 82% przedsiębiorstw uważa, że zmienność makroekonomiczna zwiększy prawdopodobieństwo dokonania deziwestycji w przyszłym roku.
  • 48% firm jest przekonanych, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyły się wyzwania podatkowe związane z dezinwestycjami.
  • 88% twierdzi, że zaawansowane narzędzia analityczne pozwoliłyby na szybsze podejmowanie lepszych decyzji dezinwestycyjnych.   

Nieprzewidywalne otoczenie polityczne i biznesowe, a także zmiany regulacyjne, to główne czynniki geopolityczne zwiększające zainteresowanie przedsiębiorstw dezinwestycjami. Przy czym powody dezinwestycji zależą od lokalizacji geograficznej poszczególnych firm - tak wynika ze „Światowego badania dezinwestycji" przeprowadzonego przez firmę doradczą EY. To już szósta edycja, w której respondentami było ponad 900 osób zarządzających firmami z całego świata.

Przedsiębiorstwa działające w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie (EMEA) wymieniają zewnętrzne czynniki, takie jak geopolityka, jako najważniejsze przyczyny dezinwestycji. 81% firm wskazuje niestabilność polityczną w regionie, a 73% także Brexit. Geopolityczna niepewność motywuje firmy tego regionu do dezinwestycji prawie dwa razy częściej niż w obu Amerykach (59% do 30%). To oznacza szybszą sprzedaż, ale kosztem niższej ceny i mniejszej satysfakcji z uzyskanej, długoterminowej wartości.

Wyniki „Światowego badania dezinwestycji” EY pokazują także istotne różnice w liczbie  dezinwestycji zakończonych powodzeniem w różnych regionach świata, które są związane z naciskiem kładzionym na szybkość dezyinwestycji, a nie na osiąganą wartość. Tylko 62% przedsiębiorstw z EMEA uważa, że wycofanie się z inwestycji przyniosło długoterminowe korzyści. Tymczasem w obu Amerykach sądzi tak 88%, a w regionie Azji i Pacyfiku 80% firm. Dla firm z EMEA ważniejsze jest szybkie zakończenie transakcji niż jej wartość (43% respondentów), podczas gdy w Amerykach podkreśla to jedynie 18%, a w Azji i Pacyfiku 29%.

W Amerykach 57% międzynarodowych firm twierdzi, że decyzje o wyjściu z inwestycji były spowodowane zmianami technologicznymi. Duża grupa, ponad 84%, wskazuje również na zmiany regulacyjne. Istotną rolę odgrywa także polityczna niestabilność - 56% respondentów jest skłonnych do dezinwestycji właśnie z tego powodu.

- W wielu przypadkach, szybkie decyzje przedsiębiorstw w zakresie dezinwestycji z jednej strony odzwierciedlają ich dużą elastyczność w obszarze zmieniającego się otoczenia ekonomicznego, prawnego czy politycznego, z drugiej natomiast niosą ryzyko, iż wartość osignięta z takiej transakcji może nie być optymalna - mówi Paweł Bukowiński, Dyrektor w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY, Lider Doradztwa ds. Dezinwestycji w Regionie CSE. – W tak dynamicznie zmieniającym się środowisku, kluczowy jest bieżący przegląd portfela biznesowego i rygorystyczne przygotowanie się do procesu sprzedaży, w momencie kiedy podejmiemy decyzję o dezinwestycji - dodaje.

Zmiany podatkowe

Coraz większy niepokój firm planujących dezinwestycje budzą podatki, ale ze „Światowego badania dezinwestycji" EY  wynika, że zmiany podatkowe tworzą także nowe możliwości. Prawie połowa (48%) respondentów uważa, że wyzwania związane z podatkami są większe niż rok wcześniej i powodują większą złożoność procesów dezinwestycji. Niemniej 80% przyznaje, że strategiczne przygotowanie przedsprzedażowe, którego celem było ograniczenie negatywnego wpływu ryzyk podatkowych na wartość transakcji, okazało się skuteczne.

- Otoczenie podatkowe pozostaje kluczowym aspektem każdej transakcji -  mówi Paweł Bukowiński. – Zrozumienie oraz odpowiednie wyartukułowanie implikacji ryzyk podatkowych i ich wpływu na wycenę, jak również analiza struktury transakcji z punktu widzenia zobowiązań podatkowych oraz ulg podatkowych dostępnych dla potencjalnego kupującego powinny stanowić integralny element przygotowania przedsprzedażowego - dodaje.

Wykorzystanie technologii w tworzeniu przyszłościowych firm

Obecnie zarządzający zdecydowanie bardziej niż kiedyś doceniają wartość narzędzi analitycznych w biznesie. Aż 88% respondentów twierdzi, że zaawansowane narzędzia analityczne pozwalają na szybsze podejmowanie lepszych decyzji dezinwestycyjnych oraz usprawniają proces przygotowania do transakcji.

Analityka opisowa oraz prognostyczna coraz powszechniej wykorzystywane są jako efektywne narzędzia w podejmowaniu decyzji w zakresie portfela biznesowego. Podczas gdy tylko 21% firm korzystało z efektywnej analityki opisowej w trakcie dezinwestycji, aż  49% firm osiągających najlepsze wyniki korzystało z tego narzędzia. Z drugiej strony 48% firm nadal nie korzysta z analityki opisowej lub uznaje ją za nieefektywną.  

W grupie firm, które chcą poprawiać swój model operacyjny za pomocą technologii, 49% zamierza zainwestować w robotykę, sztuczną inteligencję (AI), oprogramowanie jako usługę (SaaS) oraz internet rzeczy (IoT). Celem jest poprawa efektywności przyszłych dezinwestycji - co podkreślają przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego. Aż 73% z nich zamierza zainwestować w nowoczesne technologie własnie z tego powodu.

- Inwestycje w nowe technologie stanowią jeden z kluczowych filarów strategii budowania długoterminowej wartości przez przedsiębiorstwa – mówi Paweł Bukowiński. – Nowe narzędzia analityczyne pozwalają na bardziej kompleksową analizę złożonych danych z wielu źródeł. W rezultacie umożliwiają szybsze decyzje oparte na lepszej informacji, co jest kluczowe z punktu widzenia zarządzania w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym - dodaje.

 

O badaniu

Badanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez EY oraz FT Remark, wspólne przedsięwzięcie Financial Times oraz Mergermarket. W badaniu udział wzięło ponad 900 zarządzających z dużych firm i korporacji oraz 100 partnerów z funduszy private equity. Badanie prowadzono od października do grudnia 2016. Prawie 1/4 przebadanych firm ma przychody w wysokości 1-5 mld USD, a 42% ma przychody powyżej 5 mld USD. W badaniu reprezentowanych było 9 sektorów gospodarki, ale przede wszystkim koncentrowano się na sektorze produktów konsumenckich, bankowości i usług finansowych, biotechnologii oraz technologii.


O firmie EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 231 000 pracowników, których łączą wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom, w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.

EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma blisko 2800 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych. Na lokalnym rynku EY wielokrotnie nagradzano tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Firma wygrywała również Ranking Audytorów Rzeczpospolitej.

EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 14 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY od wielu lat na całym świecie wspiera inicjatywy związane ze sztuką. W Londynie jest partnerem Tate Britain i Tate Modern. Współpracuje także z British Museum czy National Gallery. Liczne projekty realizowane są także w Australii. W EY Polska działa inicjatywa EY Art Club promująca polskich artystów młodego pokolenia. Organizowane są spotkania z ludźmi sztuki, wykłady i wspólne zwiedzanie wystaw. Od 2017 roku EY Polska jest Mecenasem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

EY to także jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Co roku otrzymuje tytuł Idealnego Pracodawcy według Uniwersum a także Najbardziej Pożądanego Pracodawcy w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

Kontakt dla mediów

Spotkajmy się

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej. Dołącz do naszych społeczności!

Archiwalne komunikaty