Komunikaty prasowe

Komentarze ekspertów

  • Share

Polecany komunikat

Nowe zasady delegowania pracowników za granicę i przyjmowania ich w Polsce to więcej obowiązków dla pracodawców

Komentarze ekspertów, 17 czerwca 2016

Ważna zmiana dla firm, które wysyłają pracowników za granicę. Od 18 czerwca br. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące pracowników delegowanych, czyli osób wykonujących pracę w innym kraju Unii Europejskiej niż kraj ich zatrudnienia.

Zyski dla budżetu i wzrost konkurencyjności – rezultaty walki z korupcją w Polsce, zapowiedziane w raporcie UN Global Compact

Raporty i ekspertyzy / Komentarze ekspertów, 08 kwietnia 2016

Tylko w 2014 roku sektor finansów publicznych otrzymałby ponad 40 mld złotych dodatkowych wpływów z podatku VAT i CIT, przy założeniu, że szara strefa zostałaby w kraju całkowicie wyeliminowana. Kolejne miliardowe korzyści przyniosłoby budżetowi państwa ograniczenie plagi wyłudzeń VAT, zwłaszcza w branżach wrażliwych, co zredukowałoby tym bardziej lukę podatkową.

Koniec smartfonów za złotówkę? Na nieefektywnym podziale pasma 800MHz LTE stracą klienci i rynek

Raporty i ekspertyzy / Komentarze ekspertów, 04 kwietnia 2016

Wynik toczącego się obecnie procesu podziału pasma z zakresu 800 MHz będzie wiodącym elementem warunkującym tempo budowy sieci LTE w Polsce. Jak wynika z analizy techniczno-ekonomicznej EY, dla klientów T-Mobile nieefektywna dystrybucja pasma oznacza niższą o połowę prędkość mobilnego Internetu, znaczne obniżenie jakości świadczonych usług, a dla branży w skrajnym przypadku nawet setki milionów złotych dodatkowych inwestycji na budowę sieci mobilnych w Polsce.

Prawo restrukturyzacyjne otwiera nowe możliwości przed firmami zagrożonymi upadłością

Komentarze ekspertów, 24 marca 2016

Łatwiejsza i szybsza procedura, uniknięcie upadłości, możliwość normalnego prowadzenia działalności gospodarczej – to tylko kilka z rozwiązań, które wprowadza prawo restrukturyzacyjne. Pomimo że ustawa obowiązuje dopiero od początku roku, już pojawiły się pierwsze wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Nowe przepisy dla eksporterów i importerów mają pomóc w uszczelnieniu systemu celnego w Unii Europejskiej

Komentarze ekspertów, 23 marca 2016

Od maja wchodzi w życie Unijny Kodeks Celny. Jego celem jest przyspieszenie i uproszczenie procedur, skuteczniejsze pobieranie cła, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz ujednolicenie przepisów w krajach członkowskich. Do czasu obowiązywania nowych przepisów, wiele firm musi przygotować się do regulacji, które w kilku obszarach oznaczają rewolucję.

Inwestycje gwarantem wzrostu gospodarki strefy euro – prognoza ekonomiczna EY i Oxford Economics

Raporty i ekspertyzy / Komentarze ekspertów, 12 stycznia 2016

Sytuacja gospodarcza w strefie euro stopniowo poprawia się. To rezultat przyspieszenia wydatków konsumpcyjnych w latach 2014-2015 oraz systematycznego zwiększania się inwestycji kapitałowych. W efekcie działania tych dwóch czynników, wzrost PKB krajów Eurogrupy w 2015 r. ukształtował się prawdopodobnie na poziomie 1,5% r/r. W latach 2016-2017 dynamika PKB w strefie euro będzie oscylować w pobliżu 1,8% r/r, przy dalszym wzroście udziału nakładów inwestycyjnych w dynamice popytu.

Kontakt dla mediów

Agnieszka Stanisławska
Media officer
agnieszka.stanislawska2@pl.ey.com
EY
Rondo 1
00-124 Warsaw
http://www.ey.com/pl
tel: +48 22 557 62 09
mobile: +48 515 608 180

Spotkajmy się

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej. Dołącz do naszych społeczności!

Archiwalne komunikaty