Raporty i ekspertyzy

Ernst & Young proponuje ścisłą współpracę krajów Europy Środkowej w zakresie polityki energetycznej UE

17 maja 2011

  • Share
Ernst & Young proponuje ścisłą współpracę krajów Europy Środkowej w zakresie polityki energetycznej UE

- Nowe kraje członkowskie UE powinny w najbliższym czasie zawrzeć strategiczny sojusz i wspólnie reprezentować interesy grupy dziesięciu państw Europy Środkowej na arenie europejskiej w kwestiach dotyczących energetyki - przekonuje Piotr Piela, Partner Zarządzający Grupą Energetyczną Ernst & Young. Jego zdaniem „praktycznie wszystkie kraje „dziesiątki” są zainteresowane rozwojem energetyki jądrowej, ale to nie znaczy, że każdy powinien mieć swoją własną elektrownię. - Proponujemy strategiczny sojusz po to, aby inwestować rozsądnie, wspólnie walczyć o fundusze unijne na rozwój projektów energetycznych, a w przyszłości również dzielić się projektami inwestycyjnymi realizując je tam, gdzie mają one największy sens.

Bezpieczeństwo sektora energii wspólnym interesem UE-10

Firma doradcza Ernst & Young dokonała analizy wszystkich polityk energetycznych krajów UE-10. Raport „Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii”  (pdf, 9mb) pokazuje wspólne wyzwania tych państw, którymi są m.in.: zapóźnienie gospodarcze i spodziewany szybszy niż w krajach UE-15 wzrost PKB, niska konsumpcja energii i spodziewany jej znaczny wzrost wraz ze wzrostem gospodarczym, przestarzałe moce wytwórcze i przesyłowe w większości krajów oraz potrzeba dywersyfikacji dostaw gazu i ropy naftowej. - Wyzwania bezpieczeństwa sektora energii są zbliżone we wszystkich krajach dziesiątki. Dlatego we wspólnym interesie tych państw leży wywieranie wpływu na politykę energetyczna Unii. Rynki energii elektrycznej w UE-10 nie są ze sobą dobrze połączone, chociaż różne projekty są obecnie w trakcie realizacji. Wyzwania dla sektorów energii elektrycznej, gazowego i ropy naftowej w krajach dziesiątki, są de facto wyzwaniami dla całej gospodarki naszego regionu i wymagają wspólnych wysiłków na arenie UE – twierdzi Piotr Piela.
 
Wspólne są również cele krajów UE-10 w zakresie realizacji unijnych zobowiązań. Do celów tych należy m.in. pozyskanie finansowania dla niezbędnych inwestycji, zwiększenie limitów emisji CO2 oraz wykorzystanie lokalnych paliw energetycznych (np. gaz łupkowy i węgiel). Brak skoordynowanych i wspólnych działań na rzecz realizacji inwestycji oraz brak pomocy ze strony UE, może spowodować, że  kraje UE-10 stracą konkurencyjność na tle gospodarek innych krajów, pozostaną uzależnione od dostaw gazu i ropy z Rosji i w konsekwencji nie dogonią poziomu rozwoju krajów UE-15. W rezultacie może prowadzić to do powstania ‘Europy dwóch prędkości rozwoju gospodarczego’, a biorąc pod uwagę niektóre kraje Europy Centralnej – nawet ‘Europy trzech prędkości’.
 
Partnerstwo Energetyczne Europy Centralnej – propozycja dla krajów UE-10

- Poziom rozwoju sektora energii jest nieporównywalnie niższy niż ten, z którym mają do czynienia  kraje starej UE. Nasze koncerny energetyczne są niewielkie w porównaniu z takimi gigantami jak EdF czy RWE. Mają również bardziej ograniczone możliwości inwestycyjne. Stąd też krajom UE-15 będzie dużo łatwiej wypełnić założenia polityki spójności. W naszym regionie sprawa jest podwójnie skomplikowana, bo po pierwsze: mamy mniej pieniędzy na inwestycje, a po drugie: skala tych inwestycji jest zupełnie nieporównywalna z tymi, które powinny być przeprowadzone w Niemczech czy Francji. Gdybyśmy jako Polska chcieli zrealizować wszystkie założenia polityki spójności w ramach czasowych wyznaczonych przez UE, ceny energii wzrosłyby o kilkadziesiąt procent kładąc naszą gospodarkę na łopatki – zauważa Piotr Piela. Dlatego powstał pomysł utworzenia sojuszu firm sektora energii z krajów UE-10, którego celem będzie skuteczne lobbowanie na rzecz regionalnych interesów na arenie Unii Europejskiej.
 
Proponowany plan działań sojuszu krajów UE-10 obejmuje między innymi:

  • uzgodnienie wspólnej strategii dla wyzwań sektora energii krajów EU-10.
  • powołanie Komitetu Sterującego z reprezentantami każdego z dziesięciu krajów. Komitet będzie odpowiedzialny za stworzenie wspólnych propozycji grupy krajów dziesiątki na potrzeby debaty nad  polityką  UE w sektorze energii i będzie współpracował w tym zakresie z niezależnymi organizacjami.

- Połączenie siły krajów UE-10 podniesie szanse na skuteczne zrealizowanie  kluczowych inicjatyw infrastrukturalnych, dzięki  zabezpieczeniu funduszy unijnych i wdrożeniu elastycznych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki krajów dziesiątki – podsumowuje Piotr Piela, współautor raportu.

 

 

***Ernst & Young, to jedna z wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze. Ernst &Young w Polsce to ponad 1300 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajdujących się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week. Jest też światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego. Firma świadczy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, ulg i dotacji inwestycyjnych, doradztwa na rynku nieruchomości oraz szkoleń.