Sprawne Państwo

NFZ musi mieć konkurencję

14 września 2010

  • Share
NFZ musi mieć konkurencję

Konkurencja między płatnikami jest warunkiem koniecznym dla poprawy efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej - wynika z najnowszego raportu "Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego", przygotowanego w ramach programu Ernst & Young Sprawne Państwo.

W kilku ostatnich dekadach wzrost wydatków na opiekę zdrowotną stał się trwałą tendencją, praktycznie we wszystkich krajach. Niesłabnący wzrost zapotrzebowania na usługi lecznicze wynika przede wszystkim ze starzenia się populacji oraz rosnącej świadomości ludzi w kontekście dbania o własne zdrowie. Towarzyszy temu oferta coraz bardziej skutecznych leków i technologii medycznych, a to pociąga za sobą lawinowy wzrost kosztów leczenia.

Jak wynika z najnowszego raportu Ernst & Young - aby konkurencja między płatnikami trzeciej strony w systemie opieki zdrowotnej mogła zaistnieć, muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki: konieczna jest wielość płatników oraz możliwość wyboru płatnika przez pacjenta.

Jak twierdzi Łukasz Zalicki, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego Ernst & Young,  pula pieniędzy, jakimi przed kryzysem dysponował Narodowy Fundusz Zdrowia, co roku zwiększała się o kilkanaście procent. Nie wpłynęło to jednak na poprawę efektywności systemu opieki zdrowotnej. Aby system działał sprawniej, potrzebne są głębokie zmiany. Niestety samo zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną bez zmian strukturalnych  i bez reorganizacji całego systemu, nie poprawi jakości usług ani ich standardów – dodaje.

Autorka raportu wskazuje, że w Polsce nie istnieje system przekazywania zrozumiałej informacji pacjentom oraz instytucjom zewnętrznym, nie istnieją także wystarczające bodźce do poszukiwania efektywności, zarówno po stronie płatnika jak i świadczeniodawcy czy pacjenta. Z tego względu wprowadzenie kolejnych, konkurencyjnych do NFZ płatników w systemie zabezpieczenia zdrowotnego musi być połączone ze zmianami w innych jego obszarach.

W obecnym systemie, z jednym płatnikiem, brakuje bodźców wspierających efektywność. Wprowadzenie konkurencji między płatnikami może znacznie poprawić tę sytuację. Potrzebne jest zastosowanie zasad gry rynkowej aby zracjonalizować nasz system opieki zdrowotnej – tłumaczy Łukasz Zalicki.

W raporcie proponuje się wprowadzanie konkretnych rozwiązań, które mogą wpłynąć na racjonalizację polskiego systemu opieki zdrowotnej. Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie wielu konkurujących płatników w obszarze bazowego koszyka świadczeń z równoczesnym oferowaniem takiego produktu przez NFZ. Możliwe jest też wprowadzenie wielu konkurujących płatników w obszarze komplementarnego doubezpieczenia społecznego z równoczesnym oferowaniem takiego produktu przez NFZ.

Raport zaprezentowany został publicznie podczas panelu „Systemy finansowania ochrony zdrowia. Konkurencja między płatnikami w sektorze ochrony zdrowia” podczas jubileuszowego XX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

 

O programie Ernst & Young Sprawne Państwo

Celem programu Ernst & Young Sprawne Państwo jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Poprzez program, Ernst & Young aktywnie włącza się do publicznej debaty nad reformą państwa. Program adresowany jest w  szczególności do środowisk politycznych, naukowych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

***Ernst & Young, to jedna z wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze. Ernst &Young w Polsce to ponad 1300 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajdujących się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week. Jest też światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego. Firma świadczy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, ulg i dotacji inwestycyjnych, doradztwa na rynku nieruchomości oraz szkoleń.

Załączniki komunikatu