Informacje korporacyjne

Znamy laureatów konkursu Ministra Środowiska Projekt: Przestrzeń

24 czerwca 2015

  • Share
Znamy laureatów konkursu Ministra Środowiska Projekt: Przestrzeń

Vastint Poland za Business Garden Warszawa,  Hines Polska za Apartamenty Novum i Pro-Urba Invest za osiedle 19. Dzielnica to zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu Projekt: Przestrzeń, którego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska w partnerstwie merytorycznym z doradczą firmą EY. W sumie wyróżniono 9 różnych projektów. Konkurs skierowany był do inwestorów i deweloperów, których realizacje wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Laureaci konkursu zostali wyróżnieni w dwóch kategoriach: mieszkaniowej i komercyjnej, obejmującej inwestycje biurowe, handlowo-usługowe i hotelowo-wypoczynkowe. Nagrody wręczył Minister Środowiska, Maciej Grabowski oraz Anna Kicińska, Partner, Lider Grupy Doradztwa Nieruchomości EY w regionie CSE, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Zainaugurowany przez Ministra Środowiska konkurs miał na celu promocję inwestycji, które wyróżniają się rozwiązaniami ekologicznymi i wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Kapituła konkursu, w skład której weszli eksperci z dziedziny architektury i zagospodarowania przestrzeni, przedstawiciele instytucji związanych z ekologią i projektowaniem oraz eksperci z rynku nieruchomości, oceniła projekty wg takich kryteriów jak sposób zagospodarowania przestrzeni ogólnodostępnych (ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych), zastosowanie rozwiązań ekologicznych w danej inwestycji, jej stopień innowacyjności i funkcjonalności czy spójność z kontekstem urbanistycznym.

Maciej Grabowski, Minister Środowiska, przyznaje: Ekologiczne inwestycje to jeden ze sposobów minimalizacji ryzyka związanego z postępującymi zmianami klimatu, które obejmują również obszary miejskie. Ekologiczne budownictwo to nie tylko budownictwo przyjazne człowiekowi, lecz także środowisku i klimatowi. Stosowanie niskoemisyjnych rozwiązań, optymalizacja zużycia surowców, stosowanie naturalnych materiałów czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii to sposoby na minimalizację degradacji środowiska i redukcję czynników przyspieszających zmiany klimatu. Zrównoważone rozwiązania to także wyższy poziom samowystarczalności energetycznej inwestycji, co sprawia ze są one bardziej odporne na wyzwania związane ze zmieniającym się klimatem.

Zwycięzcy w kategorii Inwestycje Komercyjne

I miejsce: Vastint Poland, Business Garden Warszawa
Nagrodę przyznano za myślenie o mieście w kategoriach architektury krajobrazu oraz prawidłowe wpisanie inwestycji w system przestrzenny miasta. Projekt łączy wysokie wartości architektoniczne i wysokiej jakości kompozycje krajobrazowe. Kapituła zwróciła również uwagę na twórcze rozwinięcie idei Business Parku, gdzie panuje równowaga pomiędzy częścią biznesową i parkową. Ponadto na podkreślenie zasługuje przemyślane wykorzystanie wód opadowych oraz zróżnicowanie rozwiązań zieleni.

II miejsce: Capital Park, Eurocentrum Office Complex

Nagrodę przyznano za potraktowanie wnętrza architektonicznego jako elementu krajobrazu, jak również za połączenie pogłębionego podejścia technologicznego z wysoką wartością architektury i traktowanie technologii jako inspiracji do tworzenia formy architektonicznej.

Dodatkowo kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia dla inwestycji Immofinanz Center Management, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Tarasy Zamkoweza wykorzystanie zielonych technologii w kształtowaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Zwycięzcy w kategorii Inwestycje Mieszkaniowe

Kapituła zadecydowała o przyznaniu dwóch I i II miejsc, ex aequo:

I miejsce: Hines Polska Sp. z o.o., Apartamenty Novum
Nagrodę przyznano za promowanie zamieszkiwania w centrach miast bez nadmiernego podnoszenia intensywności zabudowy, a także staranną rewitalizację zdegradowanych terenów śródmiejskich. Zwrócono uwagę na wykorzystanie zielonych technologii w architekturze budynków.

I miejsce: Pro-Urba Invest, 19. Dzielnica
Nagrodę przyznano za odzyskanie poprzemysłowych terenów zlokalizowanych  w centrum miasta oraz za stworzenie nowego modelu dzielnicy miejskiej opartej na równowadze wysokiej jakości architektury, funkcji ogólnomiejskich i wysokiej jakości urządzonej zieleni.

II miejsce: Nexx, Park Chopina
Nagrodę przyznano za zaprojektowanie osiedla w konwencji parku, co skutkuje wysokim udziałem powierzchni biologicznie czynnych, jak również za bardzo staranne zagospodarowanie terenów zielonych.

II miejsce: Tree Development Group, Brzozowa Aleja 2
Nagrodę przyznano za staranne wykorzystanie naturalnych cech terenu (starorzecze) i stworzenie wartościowego modelu terenu mieszkaniowego w obszarach podmiejskich.

Kapituła zdecydowała również o przyznaniu wyróżnień dla następujących inwestycji:

Dworek Polski, osada Krzywa Iwicznaza konsekwentne kształtowanie układu i wyglądu ulic oraz twórczą kontynuację idei miasta-ogrodu.

Kampinos - KG Invest II, osada Zamkowa w Pasymiu za inspirujący model rozwoju urbanistyki małego miasta.

 

Anna Kicińska, Partner, Lider Grupy Doradztwa Nieruchomości EY w regionie CSE, przewodnicząca kapituły konkursu Projekt: Przestrzeń: Zgłoszone realizacje, mimo że różnorodne, pokazują optymistyczny trend: rozwiązania ekologiczne stają się coraz ważniejsze i są obecne w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. W ostatnich latach w Polsce powstało wiele inwestycji, które mogą służyć za przykład tego, jak funkcjonalnie łączyć estetykę i ekologię – projekty wyróżnione w konkursie Projekt: Przestrzeń są tego najlepszym dowodem. Nagrodzone i wyróżnione inwestycje wyraźnie też pokazują, że w Polsce buduje się z poszanowaniem kontekstu urbanistycznego, a inwestycje są spójne z przestrzenią, w której się znajdują.

W skład Kapituły Konkursu Projekt: Przestrzeń weszli: 

Anna Kicińska, Partner, Grupa Rynku Nieruchomości EY – Przewodnicząca Kapituły
Anna Andrzejewska, Menedżer, Grupa Rynku Nieruchomości EY
dr hab. Jacek Dominiczak, architekt, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu Spółki NDI SA
Janusz Sepioł, architekt, urbanista, senator RP
Paweł Tynel, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Lider Grupy Zarządzania Innowacjami, EY
prof. Andrzej Mizgajski, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Więcej informacji na stronie: http://projekt-przestrzen.pl/

 

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl