Raporty i ekspertyzy

Strefa euro wciąż na fali wznoszącej – prognoza ekonomiczna EY i Oxford Economics

14 października 2015

  • Share
Strefa euro wciąż na fali wznoszącej – prognoza ekonomiczna EY i Oxford Economics

Gospodarka strefy euro kontynuuje stopniowe ożywienie, korzystając z niskich cen energii, wcześniejszego osłabienia kursu euro, rosnącego popytu w USA i Wielkiej Brytanii, a także z umiarkowanie pozytywnych nastrojów inwestycyjnych wśród przedsiębiorców. Zgodnie z październikową prognozą ekonomiczną firmy doradczej EY i instytutu Oxford Economics, PKB strefy euro wzrośnie o 1,6 % w 2015 roku i 1,8% w 2016 roku.

W pierwszej połowie tego roku wzrost gospodarczy w strefie euro opierał się zarówno na rosnącej konsumpcji prywatnej jak i ożywiającym się popycie inwestycyjnym oraz rosnącej sprzedaży eksportowej. Również w drugiej połowie roku, wzrost PKB w strefie euro może mieć zróżnicowaną, a więc korzystną strukturę. Stopniowy spadek bezrobocia oraz utrzymujące się niskie ceny paliw pozytywnie wpływają na realne dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Poprawiają się też nastroje wśród przedsiębiorców, sygnalizując możliwość kontynuacji wzrostu inwestycji. Z kolei wcześniejsze osłabienie kursu euro wraz ze wzrostem popytu w USA oraz w Wielkiej Brytanii sprzyjają wzrostowi eksportu. Analitycy EY i Oxford Economics przewidują, że PKB w strefie euro wzrośnie w 2015 roku o 1,6 %, a w kolejnych latach tempo wzrostu będzie utrzymywać się na podobnym poziomie – 1,8 % w 2016 roku i 1,7 % w 2017 roku.

– Korzystnym uwarunkowaniem dla dalszego wzrostu gospodarki strefy euro jest stopniowe oddalanie się ryzyka systemowego krążącego od dłuższego czasu nad Europą, a wynikającego z kryzysu zadłużenia – ocenia Marek Rozkrut, Partner i Główny Ekonomista EY. – Dodatkowo, niedawne porozumienie Eurogrupy z Grecją sprzyja ograniczeniu niepokojów związanych z ewentualnym wyjściem tego kraju ze strefy euro. Chwilowo Grexit oddalił się z horyzontu najpilniejszych europejskich problemów. Z drugiej strony, wybory parlamentarne i potencjalne zmiany układu sił politycznych stanowią istotne ryzyko dla kontynuacji reform w wybranych krajach. Dotyczy to m.in. Hiszpanii, która dzisiaj, obok Niemiec, stanowi jeden z najważniejszych silników wzrostu strefy euro – dodaje.

2015.10.14_Eurozone_2.jpg

Według szacunków EY i Oxford Economics, wydatki konsumpcyjne w strefie euro mogą wzrosnąć w 2015 roku o 1,7%. Stanowiłoby to najwyższy wzrost konsumpcji gospodarstw domowych od przedkryzysowego 2007 roku. W kolejnych latach wraz z dojrzewaniem fazy ożywienia cyklu koniunkturalnego oraz możliwym wzrostem cen surowców, dynamika wydatków konsumpcyjnych może maleć do 1,4% r/r w 2016 i średnio 1,3% r/r w latach 2017-2019.

Perspektywy dla eksportu niepewne w związku ze spowolnieniem w Chinach

Motorem napędowym gospodarek państw strefy euro jest nadal eksport, który w drugim kwartale 2015 roku osiągnął najwyższe tempo wzrostu od czterech lat. Było to spowodowane wcześniejszym osłabieniem europejskiej waluty i szybszym wzrostem gospodarek USA i Wielkiej Brytanii. W całym 2015 roku wzrost eksportu ze strefy euro może wynieść 4,8% r/r, aby w kolejnych latach stopniowo obniżać się: do 4,0% w 2016 roku i średnio 3,4% r/r w latach 2017-2019. Ostrożne prognozy wynikają z niepewności dotyczącej perspektyw gospodarek wschodzących, w tym przede wszystkim sygnałów spowolnienia w Chinach.

Znacząca rola inwestorów i rządów

Optymizm płynie za to ze strony inwestorów. Eksperci EY i Oxford Economics prognozują, że inwestycje w 2016 roku wzrosną o 2,4% r/r, by przyspieszyć do 2,6% r/r przeciętnie w latach 2017-2019. – Świat powinien przyzwyczaić się do stabilnego, choć niestety bardzo niskiego tempa wzrostu gospodarki strefy euro – uważa Marek Rozkrut. - Jednak należy zastrzec, że utrwalenie się dynamiki PKB w Europie na bardzo niskim poziomie nie jest nieuchronne. Działania podejmowane na rzecz uelastycznienia rynków pracy i poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej mogą temu zapobiec – dodaje ekspert EY.

O raporcie

EY co kwartał publikuje prognozy ekonomiczne, przygotowywane dla unii walutowej, które są kluczowe dla decydentów w bankach w całej Europie. Analiza jest przygotowywana wspólnie z instytutem Oxford Economics. Zapraszamy do odwiedzania specjalnego serwisu poświęconego prognozom dla strefy euro: www.ey.com/eurozone.

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

EY w Polsce to ponad 1600 ekspertów pracujących w 6 biurach: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Według Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej" i „Parkietu" w 2014 roku byliśmy największą firmą świadczącą usługi profesjonalne w Polsce pod względem przychodów.

Dowiedz się więcej na: www.ey.com/PL/pl/Home