Informacje korporacyjne

Fundacja EY doceniona w skali międzynarodowej

18 grudnia 2015

  • Share
Fundacja EY doceniona w skali międzynarodowej

Polska Fundacja EY zdobyła główną nagrodę w konkursie Better begins with you. Celem organizacji jest pomoc dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los – w tym dotkniętym Zespołem Alkoholowo-Płodowym. Nagrodą jest 250 tysięcy dolarów na realizację projektów statutowych. Fundacja EY została wybrana spośród 3600 nominowanych na całym świecie.

Od początku swojej działalności Fundacja EY wspiera rodzinne formy opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje naturalne rodziny. Jej korzenie sięgają 1998 roku. Fundacja współpracuje z rodzinnymi domami dziecka, rodzinami zastępczymi, instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci osieroconych.

- To ogromny sukces naszej fundacji, która od ponad 16 lat wspiera potrzebujących. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy na co dzień włączają się w projekty i dzielą się swoim wolnym czasem. Dobro zaczyna się od każdego z nas – mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska.

- Wierzymy, że dzięki naszym działaniom rodzinna piecza zastępcza w Polsce zmienia się na lepsze. Co roku pomagamy 1000 rodzin zastępczych z różnych regionów Polski. Projekty realizujemy niezmiennie w czterech obszarach – pomocy psychologicznej, finansowo-rzeczowej, edukacyjnej oraz w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego – dodaje Renata Hayder, Prezes Zarządu Fundacji EY.

Aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, Fundacja co kwartał przyznaje środki finansowe na realizację indywidualnych próśb opiekunów i organizacji pozarządowych.

- W pracę Fundacji aktywnie włączają się pracownicy firmy doradczej EY, którzy angażują swój prywatny czas i udzielają korepetycji naszym podopiecznym, biorą udział w grach symulacyjnych dla usamodzielniającej się młodzieży czy  biorą udział w wolontariacie kompetencyjnym. W sumie mamy około 360 wolontariuszy. Co roku wspólnie przygotowujemy wyprawki szkolne i paczki w ramach „Akcji Świątecznej”. Organizujemy także konkurs dla dzieci na projekt kartki świątecznej. Najładniejsza praca trafia później na biurka interesariuszy EY -  mówi Agnieszka Palka, koordynator ds. projektów Fundacji EY.

Fundacja, we współpracy z dr Teresą Jarczak-Szumiło, jako pierwsza w Polsce oferuje kompleksową pomoc rodzinom objętym FAS, czyli chorobą obejmującą zaburzenia, jakie powstają w wyniku narażenia dziecka na alkohol w okresie prenatalnym. W Polsce nie ma instytucjonalnych rozwiązań dla opiekunów dotkniętych tym problemem. Fundacja organizuje Turnusy Terapeutyczne dla dzieci z FAS, Akademię Świadomego Rodzica i konferencje dla specjalistów. W latach 2002-2015 z oferty wsparcia skorzystało 400 podopiecznych do 12 roku życia i ich rodzin.

Fundacja EY finansowana jest głównie z darowizn od pracowników firmy EY, pozyskuje także środki poprzez mechanizm 1% podatku i wewnętrzne zbiórki rzeczowe i finansowe. Cała suma zebrana w ramach 1% od podatku jest przekazana na projekty z obszaru pomocy psychologicznej. KRS: 0000 164 082.

- Dzięki nagrodzie będziemy mogli zaoferować wsparcie większej liczbie rodzin i zwiększyć zasięg fundacji. Chcemy powołać centrum dla dzieci dotkniętych FAS, które miałoby dwa filary: diagnostyczno-terapeutyczny i badawczo-naukowy. Dzięki połączeniu tych kompetencji w jednym miejscu, moglibyśmy wypracować nowy model terapii. W ramach centrum chcielibyśmy zdiagnozować i dobrać indywidualny program terapii minimum 100 podopiecznym – podsumowuje Agnieszka Palka.

 

Better begins with you jest inicjatywą międzynarodowej firmy doradczej EY, która nagradza działania wpisujące się w realizację misji Building a Better Working World. Wyniki konkursu ogłoszono 10 grudnia 2015 r. w trakcie uroczystej gali w Londynie. Fundacja zajęła pierwsze miejsce w kategorii Wzmacnianie naszych społeczności (Strengthening our communities) zdobywając uznanie globalnych liderów EY. W finale pokonała cztery inne kandydatury: trzy ze Stanów Zjednoczonych i jedną z Indii.

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

EY w Polsce to ponad 1600 ekspertów pracujących w 6 biurach: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Według Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej" i „Parkietu" w 2014 roku byliśmy największą firmą świadczącą usługi profesjonalne w Polsce pod względem przychodów.

Dowiedz się więcej na: www.ey.com/PL/pl/Home

Załączniki komunikatu