Raporty i ekspertyzy

Polska numerem jeden pod względem liczby oraz wartości fuzji i przejęć w regionie CSE w 2017 roku

19 marca 2018

  • Share
Polska numerem jeden pod względem liczby oraz wartości fuzji i przejęć w regionie CSE w 2017 roku

Jak wynika z badania „Barometr transakcji fuzji i przejęć EY” Polska była najbardziej aktywnym krajem w zakresie liczby fuzji i przejęć w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w 2017 roku. W sumie w Polsce zawarto 265 transakcji, czyli o ponad 1/5 więcej niż przed rokiem. Wyprzedziliśmy tym samym Czechy, które do tej pory były regionalnym liderem. W całym regionie zawarto w sumie 1132 transakcje na łączną kwotę 50,9 mld dolarów.

Liczba transakcji w regionie była niższa o 2,8% w porównaniu z 2016 rokiem. Sześć krajów: Bułgaria, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia i Węgry zanotowały wzrost aktywności w ujęciu rocznym. Duży spadek z kolei zanotowała Turcja o ponad 1/3.

Według danych EY, Polska była liderem w regionie. – Tak dobry wynik Polski zawdzięczamy przede wszystkim aktywności funduszy private equity, które nie tylko sprzedawały swoje inwestycje portfelowe, ale także inwestowały środki z nowych funduszy – mówi Damian Łoziński.

Na drugim miejscu pod względem liczby transakcji były Czechy z 246 transakcjami, a na trzecim miejscu znalazła się Turcja, w której sfinalizowano 171 transakcji. – Ciężko doszukiwać się pojedynczej przyczyny, z której wynikało niższe zainteresowanie Turcją. Na tym etapie można stwierdzić, że transakcje były najzwyczajniej odzwierciedleniem siły i dojrzałości tych gospodarek względem Polski – mówi Damian Łoziński.

Łączna kwota transakcji w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w 2017 roku wyniosła 50,9 mld zł i była o 6,6% wyższa niż przed rokiem. To przede wszystkim efekt wzrostu średniej wartości transakcji. Pierwsze miejsce także należało do Polski. Łączna wartość zawartych tu transakcji wyniosła 13,9 mld dolarów. Drugie i trzecie miejsce należało odpowiednio do Czech (11,5 mld dolarów) i Turcji (7,7 mld dolarów).

Za zdecydowaną większością transakcji stali inwestorzy strategiczni, którzy odpowiadali za blisko 2/3 transakcji w regionie. W Polsce ten odsetek wyniósł 70%. Inwestorzy finansowi stanowili 30%.

Transakcje, w których kupujący i sprzedający pochodzą z tego samego kraju, czyli wewnętrzne fuzje i przejęcia w regionie stanowiły niecałą połowę (47%) zawartych umów. W Polsce, co druga transakcja była wewnętrzna. W Czechach i Polsce było najwięcej fuzji i przejęć dokonanych przez lokalne spółki za granicą – odpowiednio 59 i 33 transakcje.

Najbardziej aktywnymi inwestorami w regionie byli Amerykanie, którzy zamknęli w sumie 56 transakcji. Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy i Wielka Brytania. W Polsce po 18 transakcji zawarli Niemcy i Amerykanie, 12 Francuzi.

Według ekspertów EY, w 2018 r. wzrośnie liczba międzynarodowych transakcji w Europie i poza nią, zwłaszcza, że większość firm planuje fuzje i przejęcia poza swoimi narodowymi granicami1

Nieruchomości (161), przemysł (135) i IT (126) – to sektory, które cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów. W Polsce największy ruch odnotowano w sektorze nieruchomości.

Tabela.jpg

– Najbardziej spektakularną transakcją w Polsce była umowa przedwstępna nabycia portfela 28 nieruchomości przez Chariot Top Group – spółkę współzarządzaną przez Griffin Real Estate. Jej wartość wyniosła 1,13 mld dolarów. Na drugim miejscu znalazła się transakcja przejęcia aktywów Electricite de France przez PGE, natomiast podium uzupełnia nabycie Żabki przez fundusz CVC – mówi Damian Łoziński.

- Z analizy EY wynika, że na świecie w 2018 roku liczba fuzji i przejęć (M&A) może się zwiększyć, ponieważ wiele globalnych przedsiębiorstw traktuje je, jako szansę na dalszy rozwój. Apetyt na transakcje rośnie i większość prezesów globalnych przedsiębiorstw szuka firm, które mogliby przejąć, a łatwy dostęp do finansowania oraz cyfrowa transformacja jest jednym z głównych powodów fuzji i przejęć2 - uważa Bartłomiej Smolarek.

1, 2 Globalny Barometr Zaufania Kapitałowego, EY, Październik 2017, 56% respondentów zakłada nabycie innej firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

O firmie EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 247 570 pracowników, których łączą wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom, w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.

EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma blisko 2800 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych. Na lokalnym rynku EY wielokrotnie nagradzano tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Firma wygrywała również Ranking Audytorów Rzeczpospolitej.

EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 15 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY od wielu lat na całym świecie wspiera inicjatywy związane ze sztuką. W Londynie jest partnerem Tate Britain i Tate Modern. Współpracuje także z British Museum czy National Gallery. Liczne projekty realizowane są także w Australii. W EY Polska działa inicjatywa EY Art Club promująca polskich artystów młodego pokolenia. Organizowane są spotkania z ludźmi sztuki, wykłady i wspólne zwiedzanie wystaw. Od 2017 roku EY Polska jest Mecenasem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

EY to także jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma została wielokrotnie wyróżniona tytułem Idealnego Pracodawcy według Uniwersum, a także Najbardziej Pożądanego Pracodawcy w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. W 2017 roku Great Place to Work nagrodził EY w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

Załączniki komunikatu