Informacje korporacyjne

Eksperci EY podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego

09 maja 2018

  • Share
Eksperci EY podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego

14 maja rozpoczyna się jubileuszowa X edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Przez trzy kolejne dni uczestnicy kongresu wezmą udział w ponad stu debatach, spotkaniach oraz innych wydarzeniach, poświęconych najważniejszym wyzwaniom ekonomicznym Polski i Europy. W tej edycji Kongresu eksperci firmy doradczej EY wezmą udział w sześciu panelach dyskusyjnych.

Elektromobilność, sukcesja w firmach rodzinnych, strefy ekonomiczne, przemysł energochłonny w Polsce, a także skutki kryzysów gospodarczych – to tylko niektóre tematy, które zostaną podjęte przez doradców EY wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorstw, świata finansów, naukowcami i decydentami w Międzynarodowym Centrum Kongresowym podczas trzech dni X jubileuszowego EKG.

Poniżej szczegółowy program udziału ekspertów EY:

Bengal Zachodni. Współpraca polityczna i gospodarcza z Polską
Poniedziałek 14 maja 2018, 12:30-14:00
Sala Konferencyjna 24, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Udział w dyskusji: Surojit Ghosh, dyrektor wykonawczy, CSE BD Tax Leader, EY
• Bengal Zachodni na tle Indii
• Gospodarka i energetyka Bengalu zachodniego: stan i potrzeby
• Obszary współpracy Polski z Bengalem Zachodnim.
• Zachęty inwestycyjne dla firm zagranicznych

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną?
Poniedziałek 14 maja 2018, 17:00-18:30
Sala Konferencyjna A (Wielofunkcyjna), Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Moderacja panelu: Paweł Tynel, Szef Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych, EY
• SSE w polskiej gospodarce – próba bilansu. Struktura inwestycji w SSE: ile w nich innowacji? Czy strefy sprzyjają rozwojowi nowych technologii?
• Narzędzia i polityka przyciągania inwestycji. Nasze atuty to zwolnienia podatkowe i niskie koszty pracy?
• Strefa, która jest wszędzie? Jednolity obszar inwestycyjny – szczegóły koncepcji. Kryteria uprzywilejowania
• Propozycje rządowe w opinii biznesu. Ich potencjalna skuteczność. Możliwe modyfikacje
• Skutki dla konkurencji, wolnego rynku, wizerunku kraju wśród inwestorów
• Konsekwencje dla budżetu centralnego, rozwoju regionalnego i społeczności lokalnych
• Rola samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu: edukacja, rozbudowa infrastruktury, planowanie przestrzenne

Elektromobilność
Wtorek, 15 maja 2018, 9:30 - 11:00
Sala Balowa A, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Moderacja panelu: Jarosław Wajer, Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego, EY
• Rozwój elektromobilności jako globalny trend. Jej podłoże na europejskim gruncie. Liderzy i tempo zmian
• Przegląd narzędzi prawnych, zachęt podatkowych i innych ułatwień mających promować rozwój elektromobilności w krajach UE
• Jakie zmiany regulacyjne (normy techniczne, system energetyczny, bezpieczeństwo) wymusi postęp elektromobilności?
• Potencjał polskiej elektromobilności – według administracji i rynku. Prognozowane efekty dla gospodarki i środowiska
• Potrzebny przełom. Kluczowe czynniki mające wpływ na przyspieszenie rozwoju elektromobilności

Przemysł energochłonny w Polsce na tle Europy
Wtorek, 15 maja 2018, 11:30 - 13:00
Sala Balowa B, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Moderacja panelu: Zbigniew Liptak, Partner EY
• Energochłonne specjalizacje przemysłowe i źródła ich problemów: koszty energii oraz polityka klimatyczna
• Hutnictwo, chemia, przemysł spożywczy i papierniczy – ich konkurencyjność, znaczenie w gospodarce i na rynku pracy
• Gdzie są rezerwy? Efektywność energetyczna i jej naturalne granice
• Energochłonni na rynku energii i rynku mocy. Dostęp do tańszej/własnej energii w praktyce
• Dialog i kompromis czy ucieczka z Polski i z Europy? Postulaty środowiska przemysłowego i reakcje świata polityki
• Możliwości wsparcia energochłonnych gałęzi przemysłu w ramach obowiązujących i planowanych regulacji

Sukcesja w firmach rodzinnych
Wtorek, 15 maja 2018, 15:30 - 17:00
Sala Konferencyjna 24, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Moderacja panelu: Jerzy Buzek, Partner w Dziale Audytu, EY
• Firmy osierocone. Problem na świecie. Czy także u nas?
• Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Ograniczenia prawne i zwyczajowe
• Scheda, ambicja, mentalność. Czy przekazanie przedsiębiorstwa w obce ręce to porażka?
• O dobrodziejstwach i wadach konserwatyzmu. Konflikt pokoleń w zarządzaniu firmą. Prawdy i mity
• Nowa gospodarka i przyszłość firm rodzinnych. Jak się zmieniać, ocalając wartości?

10 lat po kryzysie… Czas na następny?
Czwartek, 11 maja 2018, 9:30 - 11:00
Sala Konferencyjna 23, Miedzynarodowe Centrum Kongresowe

Udział w dyskusji: Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Partnerów EY
• Jakie wnioski dla świata z przypadku Lehman Brothers?
• Czy stoimy u progu kolejnej globalnej zawieruchy gospodarczej?
• Kryzys: i co ty na to? Zapobieganie, łagodzenie czy ucieczka do przodu?
• Antykryzysowa profilaktyka? Nowe regulacje i korekty przepisów mające zapobiegać ostrym objawom dekoniunktury
• Kryzys kapitalizmu i co dalej? Realne i złudne alternatywy rozwojowe dla Europy i świata

O firmie EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 247 570 pracowników, których łączą wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom, w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.

EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma blisko 2800 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych. Na lokalnym rynku EY wielokrotnie nagradzano tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Firma wygrywała również Ranking Audytorów Rzeczpospolitej.

EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 15 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY od wielu lat na całym świecie wspiera inicjatywy związane ze sztuką. W Londynie jest partnerem Tate Britain i Tate Modern. Współpracuje także z British Museum czy National Gallery. Liczne projekty realizowane są także w Australii. W EY Polska działa inicjatywa EY Art Club promująca polskich artystów młodego pokolenia. Organizowane są spotkania z ludźmi sztuki, wykłady i wspólne zwiedzanie wystaw. Od 2017 roku EY Polska jest Mecenasem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

EY to także jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma została wielokrotnie wyróżniona tytułem Idealnego Pracodawcy według Uniwersum, a także Najbardziej Pożądanego Pracodawcy w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. W 2017 roku Great Place to Work nagrodził EY w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

Załączniki komunikatu