Informacje korporacyjne

EY partnerem VIII Europejskiego Kongresu Finansowego

13 czerwca 2018

 • Share
EY partnerem VIII Europejskiego Kongresu Finansowego

Europejski Kongres Finansowy na stałe wpisał się w polski krajobraz gospodarczy jako jedno z najważniejszych dorocznych spotkań przedstawicieli sektora finansowego, władz, a także wybitnych ekspertów ze świata nauki. W tym roku, od 18 do 20 czerwca w Sopocie, pod hasłem „Na stulecie. O innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego”, zaproszeni goście będą dyskutować o kluczowych szansach i wyzwaniach stojących przed sektorem finansów i całą gospodarką. EY, kolejny rok z rzędu, jest partnerem wydarzenia.

Poniedziałek, godz. 16:20-18:00

REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA W FINANSACH

Sesję plenarną poprowadzi:
Magdalena Dziewguć, Head of Google Cloud (Pl, Cz, Sk)

Paneliści:

 • Aleksander Poniewierski, Partner, Global IoT Leader, EY
 • Sylvain Bouyon, Research Fellow, Head of Retail Finance and Fintech, CEPS
 • Shanker Ramamurthy, General Manager, Strategy & Market Development, IBM
 • Clive Ryan, Regional Director DACH, CEE and Benelux, Facebook
 • John Velissarios, Managing Director, Global Blockchain Technology Lead, Accenture

W dzisiejszych czasach, aby bank mógł być konkurencyjny na rynku, musi być na bieżąco z możliwościami, jakie oferuje świat cyfrowy. Jak nowe technologie wpływają na działalność sektora finansowego? Czy technologie wymuszają zmiany modeli biznesowych banków i jak wpływają na ich relacje z klientami? Czy banki w Polsce są dojrzałe cyfrowo i czy polskie fintechy mają szansę na odniesienie globalnego sukcesu? Celem sesji jest omówienie szans i zagrożeń związanych z rewolucją technologiczną w finansach.

Poniedziałek 18.06 godz. 18:20-19:20

WALKA O TALENT

Wystąpienie wprowadzające oraz prowadzenie debaty:
Roksana Ciurysek- Gedir, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

 Paneliści:

 • Michał Grzybowski, Partner oraz lider Zespołu People Advisory Services, EY
 • Katarzyna Godlewska, Współzałożycielka i Członek Zarządu Grupy Absolvent
 • Lutfey Siddiqi, Profesor London School of Economics and National University of Singapore
 • Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Postępująca automatyzacja jest faktem. Nie uważamy jej już nawet za coś nadzwyczajnego, a ułatwienia, które wprowadza do naszego życia przyjmujemy jako oczywiste i naturalne. Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji to jeden z elementów nieuchronnie nadchodzącej rewolucji przemysłowej, a postęp technologiczny zawsze rodzi nowe wyzwania i wiele nurtujących pytań. Część z nich wywołuje niepokój, jak np. to czy sztuczna inteligencja „przejmie” nasze miejsca pracy? Kluczowa jest jednak odpowiedź na nieco szersze pytanie: jak zmieni się charakter pracy, w jakim zakresie zmieni się rynek pracy oraz co możemy z tym zrobić i jak się przygotować.

***

Wtorek 19.06 godz. 11:15-12:30

MAKRONOMICZNY OKRĄGŁY STÓŁ EKF - MAPA WYZWAŃ 2018-2021

Moderator:
Marek Rozkrut, Partner, Główny Ekonomista, EY

Paneliści:

 • Rafał Benecki, Główny Ekonomista, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski
 • Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu, Fitch Polska S.A.
 • Kamil Liberadzki, Zakład Finansów Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista, Bank Millennium S.A.
 • Marcin Mrowiec, Główny ekonomista, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao S.A.
 • Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Marta Petka-Zagajewska, Kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych, PKO Bank Polski
 • Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający Zespołu Klientów Strategicznych - Europa, Bliski Wschód i Afryka, S&P Global Ratings
 • Paweł Radwański, Główny Ekonomista, Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista, Coface

Celem debaty jest stworzenie makroekonomicznej mapy wyzwań. Podczas dyskusji zostaną przedstawione prognozy wybranych wskaźników dla polskiej gospodarki w horyzoncie do 2021 r., opracowane w ramach badania przeprowadzonego przez Europejski Kongres Finansowy. Oprócz prognoz, badanie EKF miało na celu identyfikację zagrożeń dla koniunktury gospodarczej i stabilności systemu finansowego oraz wskazanie kluczowych pożądanych działań w krajowej polityce gospodarczej.

Wtorek 19.06 godz. 11:15-12:30

JAK FINANSOWAĆ MIESZKALNICTWO W POLSCE

Moderator:
Paweł Preuss, Partner Zarządzający Działem Ryzyka Finansowego, EY

Wystąpienie wprowadzające:
Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości, PKO Bank Polski   

Paneliści:

 • Paweł Flak, Associate Partner, Dział Ryzyka Finansowego, EY
 • Mirosław Boda, Prezes Zarządu, ING Bank Hipoteczny S.A.
 • Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości, PKO Bank Polski
 • Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu, BGK Nieruchomości S.A.

Dobra koniunktura konsumencka, wzrost dochodów gospodarstw domowych i koniunktura na rynku pracy przy utrzymujących się niskich stopach procentowych – wszystko to działa na korzyść rynku mieszkaniowego w Polsce. Jednakże w obliczu utrzymującej się ogromnej luki mieszkaniowej i determinacji rządu w zakresie realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego zapotrzebowanie na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych pozostaje na wysokim poziomie. Sprzyjać będzie temu rosnąca rola rynku wynajmu mieszkań. Program Mieszkanie Plus, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wznowiona inicjatywa legislacyjna w zakresie tzw. REIT-ów to nowe możliwości w zakresie finansowania nieruchomości.

Wtorek 19.06 godz. 15:30-16:45

DEBATA PREZESÓW. MAPA WYZWAŃ PRZED SEKTOREM BANKOWYM

Moderatorzy:

 • Iwona Kozera, Partner, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna i Południowo-Wschodnia, EY
 • Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

 Paneliści:

 • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
 • Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
 • Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A.
 • Katarzyna Sułkowska, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A.

Celem debaty jest omówienie bieżących wyzwań sektora bankowego oraz przedstawienie autorskich koncepcji na temat hierarchii tych wyzwań. Podczas debaty podejmiemy próbę przedstawienia syntezy wyzwań sektora bankowego wskazanych przez prezesów największych banków. Dodatkowo przedstawiona zostanie ocena rzeczywistego wpływu na sektor finansowy wyzwań zgłoszonych przez prezesów w poprzednich latach, dokonana przez panel ekspertów EY.

 
***

Środa 20.06 godz. 9:00-10:15

NOWY TREND: KOBIETY NA NAJWYŻSZYCH SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA. DEBATA FUNDACJI LIDEREK BIZNESU

Moderator:
Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Wystąpienie wprowadzające:
Agnieszka Maciejewska, Prezes Zarządu, Fundacja Liderek Biznesu

 Paneliści:

 • Iwona Kozera, Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna i Południowo-Wschodnia
 • Roksana Ciurysek-Gedir, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Andrzej Jacaszek, Wydawca HBR Polska, Wiceprezes ICAN Institute
 • Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa
 • Katarzyna Sułkowska, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A.

Fundacja Liderek Biznesu prowadzi od kilku lat badania dynamiki zmian liczby kobiet w zarządach i w radach nadzorczych w Polsce.  W czasach niezwykle szybkich zmian otoczenia biznesowego, technologicznego oraz oczekiwań pracowników, styl przywództwa kobiet jest uznawany za niezwykle cenny dla sukcesu organizacji. Pomimo to liczba kobiet zarządzających organizacjami pozostaje niewielka.  Wobec faktu, że kobiet w sektorach technologicznych jest mało, udział kobiet w zarządzaniu może się jeszcze zmniejszyć. Podczas panelu porozmawiamy o sukcesach kobiet. Powiemy o tym, dlatego styl przywództwa kobiet i ich udział w zarządzaniu dla wielu organizacji jest krytycznym czynnikiem sukcesu.

Środa 20.06 godz. 12:30-13:45

JAK SPOWODOWAĆ, ABY RESTRUKTURYZACJA BYŁA PRZYJAZNA DLA BIZNESU?

Moderatorzy:

 • Małgorzata Chruściak, Adwokat, EY Law
 • Paweł Antonowicz, Profesor, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

Wystąpienie wprowadzające:
dr hab. Sylwia Morawska, prof. nadzw., Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Paneliści:

 • Raj Apte, Partner Zarządzający działem Restrukturyzacji, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa, EY
 • Maciej Geromin, Instytut Allerhanda
 • Anna Hrycaj, Profesor nadzwyczajny, Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością
 • Stefan Kawalec, Prezes Zarządu Capital Strategy
 • Kamil Liberadzki, Zakład Finansów Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Anna Markowska, Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, mBank S.A.
 • Jarosław Waśniewski, Profesor, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

Minęły dwa lata od wejścia w życie w Polsce nowych regulacji, których celem było wprowadzenie rozwiązań ułatwiających restrukturyzację przedsiębiorców borykających się z problemami finansowymi, tak, aby mogli oni kontynuować działalność. W trakcie debaty podejmiemy próbę diagnozy oraz odpowiedzi na pytanie, co jest wymagane, aby proces ten był przeprowadzony w sposób przyjazny dla biznesu – patrząc zarówno na doświadczenia polskie jak i ciekawe przykłady i rozwiązania z innych krajów europejskich. Zastanowimy się także nad tym, czy bank w procesie restrukturyzacji może pełnić rolę podmiotu wspierającego przedsiębiorcę w kryzysie.

 

O firmie EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 247 570 pracowników, których łączą wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom, w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.

EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma blisko 3200 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych. Na lokalnym rynku EY wielokrotnie nagradzano tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Firma wygrywała również Ranking Audytorów Rzeczpospolitej.

EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 15 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY od wielu lat na całym świecie wspiera inicjatywy związane ze sztuką. W Londynie jest partnerem Tate Britain i Tate Modern. Współpracuje także z British Museum czy National Gallery. Liczne projekty realizowane są także w Australii. W EY Polska działa inicjatywa EY Art Club promująca polskich artystów młodego pokolenia. Organizowane są spotkania z ludźmi sztuki, wykłady i wspólne zwiedzanie wystaw. Od 2017 roku EY Polska jest Mecenasem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

EY to także jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma została wielokrotnie wyróżniona tytułem Idealnego Pracodawcy według Uniwersum, a także Najbardziej Pożądanego Pracodawcy w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. W 2017 roku Great Place to Work nagrodził EY w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl