Komunikaty prasowe

Sprawne Państwo

  • Share

Polecany komunikat

Program Ernst & Young Sprawne Państwo: za mało wydajemy na utrzymanie dróg

Sprawne Państwo, 16 maja 2012

teaser Program Ernst & Young Sprawne Państwo:  za mało wydajemy na utrzymanie dróg

Od 2009 roku spadają w Polsce wydatki na utrzymanie sieci dróg krajowych, mimo że wciąż prawie połowa z nich jest w stanie złym lub niezadowalającym – wynika z raportu„Efektywność zarządzania utrzymaniem dróg krajowych w Polsce” przygotowanego w ramach programu Ernst & Young Sprawne Państwo. ...

Program Sprawne Państwo: Polska musi kontynuować wdrażanie budżetu zadaniowego

Sprawne Państwo, 07 grudnia 2011

teaser Program Sprawne Państwo: Polska musi kontynuować wdrażanie budżetu zadaniowego

Proces wprowadzania budżetu zadaniowego (BZ) w Polsce nie jest zakończony. Jeśli ma on stanowić efektywne narzędzie zarządzania pieniędzmi podatników, to nowy rząd musi szybko podjąć decyzję o dokończeniu jego wprowadzania – twierdzą twórcy programu Ernst & Young Sprawne Państwo i raportu „Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia Polsce”. ...

Jak zreformować polski system ochrony zdrowia?

Sprawne Państwo, 08 września 2011

Wprowadzenie ograniczonego współpłacenia za niektóre usługi medyczne może wpłynąć na skrócenie kolejek do gabinetów lekarskich, a dobrowolne dodatkowe ubezpieczenia umożliwią szybszy dostęp do usług zdrowotnych. ...

Program Ernst & Young Sprawne Państwo funduje granty badawcze dla naukowców badających efektywność sektora publicznego

Sprawne Państwo, 21 lutego 2011

teaser Program Ernst & Young Sprawne Państwo funduje granty badawcze dla naukowców badających efektywność sektora publicznego

Już po raz szósty program Ernst & Young Sprawne Państwo ogłasza konkurs na granty dotyczące badań z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Konkurs przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych naukowców, którzy posiadają co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej. ...

Poprawia się sprawność legislacyjna rządu

Sprawne Państwo, 02 lutego 2011

teaser Poprawia się sprawność legislacyjna rządu

W porównaniu z I półroczem 2010 roku, polski rząd w drugiej połowie 2010 roku zwiększył swoją skuteczność w realizacji planu legislacyjnego. Resortem, który w największym stopniu zrealizował plan było Ministerstwo Zdrowia – wynika z najnowszego „Barometru legislacyjnego”, analizy prac legislacyjnych Rady Ministrów w II półroczu 2010 roku. ...

Niska produktywność badawcza polskich uczelni

Raporty i ekspertyzy, 13 stycznia 2011

teaser Niska produktywność badawcza polskich uczelni

Polski nauczyciel akademicki w prestiżowych czasopismach naukowych publikuje tylko raz na cztery lata. Co więcej, podwyższenie wielkości dostępnych środków finansowych, bez zwiększania proporcji funduszy ze źródeł konkurencyjnych (grantów, otwartych konkursów), może nie przynieść poprawy w zakresie działalności badawczej uczelni publicznych. ...