Komunikaty prasowe

Komentarze ekspertów

  • Share

Polecany komunikat

Nowe zasady delegowania pracowników za granicę i przyjmowania ich w Polsce to więcej obowiązków dla pracodawców

Komentarze ekspertów, 17 czerwca 2016

teaser Nowe zasady delegowania pracowników za granicę i przyjmowania ich w Polsce to więcej obowiązków dla pracodawców

Ważna zmiana dla firm, które wysyłają pracowników za granicę. Od 18 czerwca br. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące pracowników delegowanych, czyli osób wykonujących pracę w innym kraju Unii Europejskiej niż kraj ich zatrudnienia.

Zyski dla budżetu i wzrost konkurencyjności – rezultaty walki z korupcją w Polsce, zapowiedziane w raporcie UN Global Compact

Raporty i ekspertyzy, 08 kwietnia 2016

teaser Zyski dla budżetu i wzrost konkurencyjności – rezultaty walki z korupcją w Polsce, zapowiedziane w raporcie UN Global Compact

Tylko w 2014 roku sektor finansów publicznych otrzymałby ponad 40 mld złotych dodatkowych wpływów z podatku VAT i CIT, przy założeniu, że szara strefa zostałaby w kraju całkowicie wyeliminowana. Kolejne miliardowe korzyści przyniosłoby budżetowi państwa ograniczenie plagi wyłudzeń VAT, zwłaszcza w branżach wrażliwych, co zredukowałoby tym bardziej lukę podatkową.

Koniec smartfonów za złotówkę? Na nieefektywnym podziale pasma 800MHz LTE stracą klienci i rynek

Raporty i ekspertyzy, 04 kwietnia 2016

teaser Koniec smartfonów za złotówkę? Na nieefektywnym podziale pasma 800MHz LTE stracą klienci i rynek

Wynik toczącego się obecnie procesu podziału pasma z zakresu 800 MHz będzie wiodącym elementem warunkującym tempo budowy sieci LTE w Polsce. Jak wynika z analizy techniczno-ekonomicznej EY, dla klientów T-Mobile nieefektywna dystrybucja pasma oznacza niższą o połowę prędkość mobilnego Internetu, znaczne obniżenie jakości świadczonych usług, a dla branży w skrajnym przypadku nawet setki milionów złotych dodatkowych inwestycji na budowę sieci mobilnych w Polsce.

Prawo restrukturyzacyjne otwiera nowe możliwości przed firmami zagrożonymi upadłością

Komentarze ekspertów, 24 marca 2016

teaser Prawo restrukturyzacyjne otwiera nowe możliwości przed firmami zagrożonymi upadłością

Łatwiejsza i szybsza procedura, uniknięcie upadłości, możliwość normalnego prowadzenia działalności gospodarczej – to tylko kilka z rozwiązań, które wprowadza prawo restrukturyzacyjne. Pomimo że ustawa obowiązuje dopiero od początku roku, już pojawiły się pierwsze wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Nowe przepisy dla eksporterów i importerów mają pomóc w uszczelnieniu systemu celnego w Unii Europejskiej

Komentarze ekspertów, 23 marca 2016

teaser Nowe przepisy dla eksporterów i importerów mają pomóc w uszczelnieniu systemu celnego w Unii Europejskiej

Od maja wchodzi w życie Unijny Kodeks Celny. Jego celem jest przyspieszenie i uproszczenie procedur, skuteczniejsze pobieranie cła, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz ujednolicenie przepisów w krajach członkowskich. Do czasu obowiązywania nowych przepisów, wiele firm musi przygotować się do regulacji, które w kilku obszarach oznaczają rewolucję.

Inwestycje gwarantem wzrostu gospodarki strefy euro – prognoza ekonomiczna EY i Oxford Economics

Raporty i ekspertyzy, 12 stycznia 2016

teaser Inwestycje gwarantem wzrostu gospodarki strefy euro – prognoza ekonomiczna EY i Oxford Economics

Sytuacja gospodarcza w strefie euro stopniowo poprawia się. To rezultat przyspieszenia wydatków konsumpcyjnych w latach 2014-2015 oraz systematycznego zwiększania się inwestycji kapitałowych. W efekcie działania tych dwóch czynników, wzrost PKB krajów Eurogrupy w 2015 r. ukształtował się prawdopodobnie na poziomie 1,5% r/r. W latach 2016-2017 dynamika PKB w strefie euro będzie oscylować w pobliżu 1,8% r/r, przy dalszym wzroście udziału nakładów inwestycyjnych w dynamice popytu.