Komunikaty prasowe

Komentarze ekspertów

  • Share

Polecany komunikat

Raport EY: Praktyki korupcyjne w Polsce mniej powszechne, ale zapobieganie nadużyciom w polskich firmach wciąż na niskim poziomie

Raporty i ekspertyzy, 11 czerwca 2014

teaser Raport EY: Praktyki korupcyjne w Polsce mniej powszechne, ale zapobieganie nadużyciom w polskich firmach wciąż na niskim poziomie

Zaledwie 14% ankietowanych respondentów z Polski uważa, że praktyki korupcyjne w naszym kraju są rozpowszechnione. Dla porównania, w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej takiego zdania jest aż 47% badanych. ...

Komentarz EY: Przychody spółek mogą się zmienić, a w sprawozdaniach finansowych będzie więcej informacji - to efekty nowego standardu rachunkowości

Komentarze ekspertów, 29 maja 2014

Setki spółek w Polsce muszą się przygotować na duże zmiany. 28 maja 2014 został opublikowany nowy standard rachunkowości - MSSF 15 Umowy z klientami. Zmienia on sposób w jaki firmy rozliczają swoje umowy z klientami, w szczególności, gdy w ramach jednej umowy świadczą usługi i dostarczają towary – tak, jak to ma miejsce, np. w branży telekomunikacyjnej. ...

Aleksander Gabryś, EY: Rozwiązania w sprawie gazu łupkowego to krok w dobrym kierunku

Komentarze ekspertów, 14 marca 2014

teaser Aleksander Gabryś, EY: Rozwiązania w sprawie gazu łupkowego to krok w dobrym kierunku

Na posiedzeniu 11 marca rząd przyjął projekty ustaw dotyczących wydobycia gazu łupkowego. Celem przedstawionych rozwiązań jest przyspieszenie prac poszukiwawczych i wydobywczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. ...

Wojciech Soleniec, EY: Baza Zdarzeń i Szkód może przynieść blisko 17 mln zł oszczędności w trzecim roku funkcjonowania

Komentarze ekspertów, 25 lutego 2014

teaser Wojciech Soleniec, EY: Baza Zdarzeń i Szkód może przynieść blisko 17 mln zł oszczędności w trzecim roku funkcjonowania

Wdrożenie nowego systemu przyniesie wymierne oszczędności dla ubezpieczycieli i ich klientów. Powstaje nowa Baza Zdarzeń i Szkód (BZS), która umożliwi szybkie wykrycie potencjalnych wyłudzeń odszkodowań. ...

Droga do zaufania. Raport EY: „Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce”

Raporty i ekspertyzy, 14 lutego 2014

teaser Droga do zaufania. Raport EY: „Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce”

Jak wynika z raportu „Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce”, przygotowanego przez firmę doradczą EY na zlecenie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, sektor budowlany w latach 2010-2012, po uwzględnieniu powiązań z innymi sektorami, odpowiadał za ponad 13% PKB w Polsce. ...

Raport EY: Stabilizacja cen nieruchomości w Polsce. W Europie rośnie optymizm inwestorów

Raporty i ekspertyzy, 10 lutego 2014

teaser Raport EY: Stabilizacja cen nieruchomości w Polsce. W Europie rośnie optymizm inwestorów

Trzecia edycja Europejskiego Barometru Inwestycyjnego Rynku Nieruchomości przygotowanego przez firmę doradczą EY pokazuje optymistyczne prognozy dla sektora. Polska w 2014 roku będzie bardzo atrakcyjnym rynkiem dla inwestujących w nieruchomości. ...