Komunikaty prasowe

Komentarze ekspertów

  • Share

Polecany komunikat

Analiza EY: Nawet 8 mld korzyści z budowy terminalu LNG w Świnoujściu

Raporty i ekspertyzy, 25 września 2013

Eksperci ds. energetyki z firmy doradczej EY szacują, że suma korzyści gospodarczych z budowy terminalu LNG w Świnoujściu do 2025 roku  może wynieść nawet około 8 mld zł. Jest to efekt, który budowa instalacji wywrze na Produkt Krajowy Brutto naszego kraju, przy założeniu, że podjęta zostanie decyzja o rozbudowanie mocy regazyfikacyjnych terminalu do  7,5 mld m3 gazu rocznie. ...

Raport EY: W kryzysie nadal kwitnie branża wyrobów luksusowych

Raporty i ekspertyzy, 12 września 2013

teaser Raport EY: W kryzysie nadal kwitnie branża wyrobów luksusowych

W 2012 roku sprzedaż 23 największych na świecie graczy z branży dóbr luksusowych wzrosła średnio o 10,4%. To nieco wolniej niż w roku 2011 roku, kiedy to wzrost wyniósł 13,1%. W ujęciu realnym (pomijając różnice kursowe) dynamika wzrostu spadła do poziomu 5%. ...

EY Sprawne Państwo: Bez analizy kosztów pośrednich nie można optymalnie dysponować środkami pieniężnymi w obszarze ochrony zdrowia

Raporty i ekspertyzy, 05 września 2013

teaser EY Sprawne Państwo: Bez analizy kosztów pośrednich nie można optymalnie dysponować środkami pieniężnymi w obszarze ochrony zdrowia

Analizując koszty danej choroby, zazwyczaj ograniczamy je do wydatków związanych z kupnem lekarstw, cen porad lekarskich, czy kosztów niezbędnej rehabilitacji. Eksperci firmy doradczej EY zwracają jednak uwagę, że choroby generują nie tylko koszty bezpośrednie, ale mają też negatywny wpływ na całą gospodarkę. ...

Raport EY: Polska coraz bardziej podoba się funduszom VC i PE

Raporty i ekspertyzy, 05 września 2013

Polska zajęła 28 miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych dla funduszy Venture Capital i Private Equity rynków świata. Zestawienie przygotowali eksperci z  Uniwersytetu Nawarry we współpracy z firmą doradczą EY. ...

EY Sprawne Państwo: NFZ potrzebuje nowego pomysłu. KOZ pomoże lepiej wydawać pieniądze na zdrowie?

Raporty i ekspertyzy, 03 września 2013

teaser EY Sprawne Państwo: NFZ potrzebuje nowego pomysłu. KOZ pomoże lepiej wydawać pieniądze na zdrowie?

Narodowy Fundusz Zdrowia potrzebuje nowego pomysłu na zarządzanie pieniędzmi obywateli. Zwłaszcza, że nasze społeczeństwo się starzeje, co zwiększa popyt na usługi zdrowotne. Między 2010 a 2035 rokiem, procentowy udział osób powyżej 60/65 roku życia w strukturze populacji znacząco wzrośnie (z 16,8% do 26,7%), tymczasem już dziś mamy problem z gigantycznymi kolejkami do lekarzy...

Raport EY: Tylko co piąty menadżer w sektorze publicznym w krajach G20 to kobieta. W Polsce więcej niż połowa

Raporty i ekspertyzy, 03 września 2013

teaser Raport EY: Tylko co piąty menadżer w sektorze publicznym w krajach G20 to kobieta. W Polsce więcej niż połowa

48% zatrudnionych w sektorze publicznym w krajach grupy G20 stanowią kobiety, jednak tylko co piąta osoba na stanowisku kierowniczym jest płci żeńskiej – wynika z raportu firmy doradczej EY. Tylko w czterech krajach G20 kobiety zajmują 1/3 lub więcej stanowisk menadżerskich w sektorze publicznym. ...