Raporty i ekspertyzy

Restrukturyzacyjna „ucieczka do przodu" sposobem na polepszenie kondycji szpitali publicznych

01 grudnia 2009

  • Share

Według firmy Ernst & Young i kancelarii Domański Zakrzewski Palinka ograniczone zasoby finansowe w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz prognoza zmniejszenia środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia sprawiają, iż niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych odnośnie do szpitali publicznych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że możliwość przeprowadzenia skuteczniej i efektywnej restrukturyzacji szpitali w Polsce, poprzez podejmowane działania na szczeblu centralnym, jest ze względów prawnych, politycznych oraz racjonalnie ekonomicznych niezwykle utrudniona. Ponadto, przedsięwzięcia te są czasochłonne i generują bardzo wysokie koszty.

Dlatego też, działania restrukturyzacyjne powinny zostać niezwłocznie podjęte na poziomie lokalnych systemów ochrony zdrowia, w ramach samorządów terytorialnych. Samorządy te mają bowiem ustawowo przypisane - jako zadania własne - zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia. Zadania te obejmują również konieczność zapewnienia ciągłości i dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych na określonym terenie, przy zachowaniu odpowiednio wysokiej jakości tych świadczeń.

Podjęcie wcześniejszych działań restrukturyzacyjnych szpitali przez samorząd pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której określone niekorzystne rozwiązania byłyby narzucane odgórnie, a decydenci samorządowi, lekarze oraz pacjenci staliby się zakładnikami złej kondycji finansowej zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego właśnie odpowiednie działania restrukturyzacyjne należy podjąć już teraz. Jedynie restrukturyzacyjna „ucieczka do przodu” pozwoli zachować stabilność lokalnego systemu ochrony zdrowia oraz zapewnić jego dalszy rozwój.

Należy jednak zwrócić uwagę, że restrukturyzacja szpitali publicznych powinna być planowanym i skrupulatnie realizowanym przedsięwzięciem służącym lepszemu zarządzaniu i rozdysponowaniu zasobów tak, aby poprawić wyniki działalności i wydajność zakładu opieki zdrowotnej. Więcej, restrukturyzacja szpitali publicznych powinna też poprawić poziom obsługi pacjentów oraz zwiększyć dostępność i jakość udzielanych świadczeń. W takiej sytuacji znalezienie jednego, uniwersalnego modelu restrukturyzacji jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. Można natomiast mówić o różnej użyteczności poszczególnych instrumentów oraz modeli restrukturyzacji w przypadku konkretnych jednostek samorządu terytorialnego oraz konkretnych zakładów opieki zdrowotnej.

Każde działanie restrukturyzacyjne lub reorganizacyjne powinno być przede wszystkim dostosowane do misji, zadań i funkcji lokalnego systemu ochrony zdrowia, wielkości posiadanych zasobów oraz otoczenia społecznego i biznesowego, a także określonych aspektów demograficznych i geograficzno-przestrzennych.

W związku z prezentowaną powyżej sytuacją zaproponowaliśmy nowe, kompleksowe podejście do zagadnień restrukturyzacji szpitali publicznych funkcjonujących w ramach samorządowych gmin, powiatów i województw. Eksperci z Ernst & Young i kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – przygotowali odpowiednie modele i narzędzia restrukturyzacji szpitali publicznych. Te modele i narzędzia w zależności od istniejących konkretnie warunków mogłyby znaleźć zastosowanie przy optymalizacji lokalnych systemów ochrony zdrowia.
Pragniemy przy tym wskazać, że przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę nie jest celem samym w sobie, a jedynie jednym z dostępnych narzędzi.

Proponowane przez nas rozwiązania - w zależności od wybranego modelu i jego stopnia skomplikowania - zakładają również współpracę pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego, zarówno tego samego, jak i różnego szczebla. Dzięki powyższym rozwiązaniom lokalne systemy ochrony zdrowia mogą być jeszcze bardziej efektywne i stabilne.

 

 

***Ernst & Young, to jedna z wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze. Ernst &Young w Polsce to ponad 1300 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajdujących się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week. Jest też światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego. Firma świadczy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, ulg i dotacji inwestycyjnych, doradztwa na rynku nieruchomości oraz szkoleń.